Kindertandheelkunde Deventer

Kindertandheelkunde Deventer

Tandarts Colmschate


0570 - 799058
Holterweg 108/c
Deventer

Openingstijden:
Maandag tot en met Vrijdag van 8:00 tot 17:00

Contact

Tandarts Deventer Hagenbeek
Arrow down

Verwijzers klik hier

Kindertandarts

Hagenbeek tandartsen is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde. Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische tandheelkundige zorg voor kinderen en jongeren. Hiervoor is een verwijzing nodig van de eigen tandarts, maar kan ook worden gedaan door de huisarts, kaakchirurg of het consultatiebureau. 

Uw kind kan naar ons worden verwezen wanneer er sprake is van een behandelprobleem.  Bijvoorbeeld als uw kind erg opziet tegen een behandeling of gewoon omdat uw kind erg jong is. Dan kan specialistische tandheelkundige zorg uitkomst bieden.

Door de tijd te nemen, de behandeling goed door te spreken en structuur te bieden verlopen de meeste behandelingen rustig en voorspelbaar. In speciale gevallen kan uw kind behandeld worden met een licht kalmerend middel (sedatie). 

Nadat het gebit weer gezond is gemaakt en uw kind door de eigen tandarts weer goed behandeld kan worden wordt uw kind weer terug verwezen naar uw eigen tandarts.

Uw kind aanmelden

Vragen over uw rekening

Download/bekijk hier onze tarieven:

PDF

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Wij hebben het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen uitbesteed aan uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van uwnota.nl.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verwijzers

Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, kunt u in principe elk kind tussen 0 en 13 jaar naar onze praktijk verwijzen.

Redenen voor verwijzing kunnen zijn:

  • (zeer) jonge kinderen zonder angst voor de tandarts maar wel cariës.
  • Angst voor de tandarts/onbehandelbaarheid.
  • Kinderen met lichte vorm ADHD, autisme en vergelijkbare stoornissen (zwaardere vormen van autismegerelateerde stoornissen worden door ons behandeld in samenwerking met Vogellanden  Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde in Zwolle)

In overleg met de verwijzend zorgverlener zal het gehele behandeltraject door ons worden uitgevoerd, dit geldt voor zowel het preventietraject, de behandeling en de nazorg! Wij zorgen er voor dat het kind behandelbaar wordt en na afronding van het behandeltraject terug verwezen wordt naar de eigen tandarts. 

Preventie staat bij ons voorop. Ouders en kinderen krijgen informatie en worden begeleid in het verbeteren van de mondgezondheid. Ons doel is dat kinderen na het doorlopen van het behandeltraject, alleen nog voor controle naar de tandarts moeten. 

Het is van belang om tijdig te verwijzen. Op het moment dat u een caviteit constateert in een melkelement bij een 2- of 3- jarig kind, is het aannemelijk dat dit element de wisselperiode zeer waarschijnlijk niet gaat halen. Op 3-jarige leeftijd kunnen elementen vaak nog hersteld worden terwijl op latere leeftijd de kans bestaat dat er geëxtraheerd moet worden. Wanneer een caviteit door de mesiale/distale crista is gebroken, bevindt deze caviteit zich in veel gevallen al in de pulpa. Ook is er vaak sprake van meerdere caviteiten, hoewel deze klinisch nog niet zichtbaar zijn. Wanneer wij een vermoeden van cariës hebben maken wij zo vroeg mogelijk bitewings, maar in ieder geval wanneer het kind de leeftijd van zes jaar bereikt heeft. Bij het doorverwijzen van kinderen van zes jaar of ouder ontvangen wij graag bitewings. Vanuit het oogpunt van preventie sturen wij ouders en kinderen het liefst zo vroeg mogelijk bij in hun voedingsgewoonten en poetsgedrag.

De eerste afspraak is een intakeconsult. Dit doen we om kennis te maken met het kind (en de ouders/verzorgers) en een behandelplan op de stellen. We stellen vragen, kijken in de mond en maken eventueel röntgenfoto’s. Tijdens deze eerste afspraak behandelen wij het kind nog niet. De eerstvolgende afspra(a)k(en) is/zijn om te wennen. De preventie-assistente laat het kind kennis maken met apparatuur die gebruikt zal gaan worden en geeft uitleg over wat de tandarts gaat doen tijdens een behandeling. Belangrijk is dat het kind inzicht krijgt in onze aanpak en vertrouwen krijgt in het behandelteam. 

In de meeste gevallen is het kind na het gewenningstraject goed, zij het stap voor stap, te behandelen. Soms zijn kinderen te jong om de behandeling te begrijpen en er goed mee om te gaan. In die gevallen kan sedatie uitkomst bieden. Wij zijn echter van mening dat sedatie slechts een oplossing is wanneer angstbegeleiding niet tot gewenst resultaat heeft geleid.

Mocht er zich opnieuw een behandelprobleem voordoen dan is het kind vanzelfsprekend altijd weer welkom in onze praktijk.

Aanmelden Patiënt

De ouders/verzorgers schrijven zich in via deze website, nadat u een verwijsbrief heeft geschreven. 

Deze verwijsbrief kunt u via de button ‘aanmelden patiënt’ invullen en verzenden. Wanneer wij de verwijzing hebben ontvangen sturen we de ouders/verzorgers van het door u aangemelde kind een brief met een inlogcode waarmee zij het kind op onze website kunnen inschrijven. Wanneer ouders geen toegang tot internet hebben dan vult u bij e-mailadres ‘geen’ in. Wij zullen dan de inschrijfformulieren naar de ouders/verzorgers van het verwezen kind sturen. Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben zullen wij contact met de ouders/verzorgers opnemen voor het maken van een afspraak. Houdt er rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachtlijst.

naar Team
Het team van Hagenbeek Tandartsen

Ons Team

Drs. D.A. Hagenbeek
Praktijkmanager;
Maat in de maatschap kindertandheelkunde
BIG registratie: 9059003602
Drs. K. Zwart - ten Kampe
Tandarts gespecialiseerd in jeugdzorg
Maat in de maatschap kindertandheelkunde
BIG registratie: 69918558102
Drs. E.C. Smeets
Tandarts gespecialiseerd in jeugdzorg
BIG registratie: 09920226302
Mevr. M. Heerink
Mondhygiëniste gespecialiseerd in jeugdzorg
Mevr. S. Lodeweges
Baliemedewerkster
Mevr. M. Kirboga
Preventie-assistente gespecialiseerd in jeugdzorg
Mevr. Y. van Schooten
Preventie-assistente gespecialiseerd in jeugdzorg
Mevr. P. Grooters
Preventie-assistente
arrow down
© 2021 Kindertandheelkunde Deventer | Privacy Statement | Design & Realisatie: NextDoorMedia