Verwijzers

Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, kunt u in principe elk kind tussen 0 en 13 jaar naar onze praktijk verwijzen.

Redenen voor verwijzing kunnen zijn:

  • (zeer) jonge kinderen zonder angst voor de tandarts maar wel cariës.
  • Angst voor de tandarts/onbehandelbaarheid.
  • Kinderen met lichte vorm ADHD, autisme en vergelijkbare stoornissen (zwaardere vormen van autismegerelateerde stoornissen worden door ons behandeld in samenwerking met Vogellanden  Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde in Zwolle)

In overleg met de verwijzend zorgverlener zal het gehele behandeltraject door ons worden uitgevoerd, dit geldt voor zowel het preventietraject, de behandeling en de nazorg! Wij zorgen er voor dat het kind behandelbaar wordt en na afronding van het behandeltraject terug verwezen wordt naar de eigen tandarts. 

Preventie staat bij ons voorop. Ouders en kinderen krijgen informatie en worden begeleid in het verbeteren van de mondgezondheid. Ons doel is dat kinderen na het doorlopen van het behandeltraject, alleen nog voor controle naar de tandarts moeten. 

Het is van belang om tijdig te verwijzen. Op het moment dat u een caviteit constateert in een melkelement bij een 2- of 3- jarig kind, is het aannemelijk dat dit element de wisselperiode zeer waarschijnlijk niet gaat halen. Op 3-jarige leeftijd kunnen elementen vaak nog hersteld worden terwijl op latere leeftijd de kans bestaat dat er geëxtraheerd moet worden. Wanneer een caviteit door de mesiale/distale crista is gebroken, bevindt deze caviteit zich in veel gevallen al in de pulpa. Ook is er vaak sprake van meerdere caviteiten, hoewel deze klinisch nog niet zichtbaar zijn. Wanneer wij een vermoeden van cariës hebben maken wij zo vroeg mogelijk bitewings, maar in ieder geval wanneer het kind de leeftijd van zes jaar bereikt heeft. Bij het doorverwijzen van kinderen van zes jaar of ouder ontvangen wij graag bitewings. Vanuit het oogpunt van preventie sturen wij ouders en kinderen het liefst zo vroeg mogelijk bij in hun voedingsgewoonten en poetsgedrag.

De eerste afspraak is een intakeconsult. Dit doen we om kennis te maken met het kind (en de ouders/verzorgers) en een behandelplan op de stellen. We stellen vragen, kijken in de mond en maken eventueel röntgenfoto’s. Tijdens deze eerste afspraak behandelen wij het kind nog niet. De eerstvolgende afspra(a)k(en) is/zijn om te wennen. De preventie-assistente laat het kind kennis maken met apparatuur die gebruikt zal gaan worden en geeft uitleg over wat de tandarts gaat doen tijdens een behandeling. Belangrijk is dat het kind inzicht krijgt in onze aanpak en vertrouwen krijgt in het behandelteam. 

In de meeste gevallen is het kind na het gewenningstraject goed, zij het stap voor stap, te behandelen. Soms zijn kinderen te jong om de behandeling te begrijpen en er goed mee om te gaan. In die gevallen kan sedatie uitkomst bieden. Wij zijn echter van mening dat sedatie slechts een oplossing is wanneer angstbegeleiding niet tot gewenst resultaat heeft geleid.

Mocht er zich opnieuw een behandelprobleem voordoen dan is het kind vanzelfsprekend altijd weer welkom in onze praktijk.

Aanmelden Patiënt

De ouders/verzorgers schrijven zich in via deze website, nadat u een verwijsbrief heeft geschreven. 

Deze verwijsbrief kunt u via de button ‘aanmelden patiënt’ invullen en verzenden. Wanneer wij de verwijzing hebben ontvangen sturen we de ouders/verzorgers van het door u aangemelde kind een brief met een inlogcode waarmee zij het kind op onze website kunnen inschrijven. Wanneer ouders geen toegang tot internet hebben dan vult u bij e-mailadres ‘geen’ in. Wij zullen dan de inschrijfformulieren naar de ouders/verzorgers van het verwezen kind sturen. Wanneer wij de aanmelding ontvangen hebben zullen wij contact met de ouders/verzorgers opnemen voor het maken van een afspraak. Houdt er rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachtlijst.

© 2023 Kindertandheelkunde Deventer | Privacy Statement | Design & Realisatie: NextDoorMedia